კატალოგი

მერლო

Deravignan

წითელი მშრალი ღვინო

კაბერნე ფრენკ როზი

Deravignan

როზე მშრალი ღვინო

Gros-mansesng moelleux

Deravignan

თეთრი ნახევრადტკბილი ღვინო

სოვინიონი

Deravignan

თეთრი მშრალი ღვინო

შარდონე

Deravignan

თეთრი მშრალი ღვინო