• ჩვენი სერვისი
 • ჩვენი უპირატესობები
 • როგორ მუშაობს

დაინტერესებული ხართ გაყიდვების ახალი არხების განვითარებით; ეს შემოთავაზება მხოლოდ თქვენთვისაა!

კომპანია TIFLISGROUP უცხოურ კომპანიებს სთავაზობს პროფესიონალურ სერვისს საქართველოში იმპორტის მიწოდების ორგანიზებისა და განხორციელებისთვის.

თქვენთვის, ჩვენ განვახორციელებთ საქონლის იმპორტის საბაჟო წესებისა და რეგულაციების სრულ ანალიზს და მოვაწყობთ მის მიწოდებას საქართველოში იმპორტისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ საქართველოში საქონლის იმპორტთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე, მათ შორის:

 • მოლაპარაკებები და საგარეო სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმება
 • მიწოდების ხელშეკრულება ქართულ კომპანიასთან
 • საბაჟო ღირებულების გაანგარიშება,
 • სავალუტო ოპერაციები
 • ლოჯისტიკა
 • საქონლის სერტიფიცირება
 • გადასახადების, მოსაკრებლების და აქციზის გადასახადების გადახდა
 • საქონლის განბაჟება და გაშვება
 • ტვირთის მიმღებისთვის გადაცემა.

მთელი პასუხისმგებლობა თქვენი ქართველი მომხმარებლებისთვის საქონლის იმპორტის მიწოდებაზე გვეკისრება.

თქვენ მხოლოდ უნდა მოამზადოთ საბაჟო დოკუმენტები თქვენს ქვეყანაში და საქონელი მოგვაწოდოთ. ჩვენი სერვისი საშუალებას აძლევს უცხოურ კომპანიებს მიიღონ შემდეგი უპირატესობები:

 • ხარჯების მნიშვნელოვნად შემცირება
 • ქართული კომპანიებისთვის უფრო მიმზიდველი გახადოს საქონლის ღირებულება და მისი მოპოვების პირობები
 • მიიღეთ კარგი შემოსავალი და გაათავისუფლეთ დრო მათი ძირითადი საქმიანობისთვის
 • მარტივად განახორციელოს იმპორტი და განავითაროს საქონლის გაყიდვის ბაზარი საქართველოში.

მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ არ არსებობს საქონლის იმპორტის საბაჟო პროცედურის ერთიანი პროგრამა. თითოეულ პროდუქტს აქვს საკუთარი მახასიათებლები, რომლებიც დაკავშირებულია პროდუქტის მახასიათებლებთან, მის ფარგლებს, საბაჟო წესებთან და შემაკავებელ ზომებთან. რისკების პრევენცია, საბაჟო რეჟიმის მაღალი ხარისხის ანალიზი, თანმხლები და საბაჟო დოკუმენტების სწორად შესრულება, ასევე ლოგისტიკური პროცესების მშენებლობა ჩვენი პასუხისმგებლობის სფეროა.

საქართველოში საექსპორტო საქონლის მიწოდების უპირატესობები კომპანია TIFLISGROUP-თან:

არ არის საჭირო საქართველოში იურიდიული პირის გახსნა, პერსონალის ან მაღალანაზღაურებადი საგარეო ვაჭრობის სპეციალისტების დაქირავება, ძვირადღირებული პროგრამული უზრუნველყოფის, აღჭურვილობის შეძენა და მრავალი სხვა.

საქართველოს ბაზარზე პროდუქციის პოპულარიზაცია. ორმხრივი შეთანხმებით, ჩვენ შეგვიძლია თქვენი პროდუქციის პოპულარიზაცია ქართულ ბაზარზე.

ჩვენ წარმოვადგენთ თქვენს ინტერესებს საქართველოს ტერიტორიაზე, ვახდენთ ტვირთების კონსოლიდაციას, ვარეგისტრირებთ და ვამოწმებთ პროდუქციის ნიმუშებს და ვაწვდით მათ თქვენს მყიდველებს. ჩვენ ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას საქონლის საექსპორტო მიწოდებაზე საქართველოში. ჩვენ ვმუშაობთ იმავე იურისდიქციაში თქვენს ქართველ მყიდველებთან. საქართველოში საქონლის განბაჟების მოკლე ვადები.

საქართველოში საქონლის იმპორტის პროცედურა კომპანია TIFLISGROUP-ის მონაწილეობით:

1
გამოგვიგზავნეთ მოთხოვნა ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან ვებგვერდის საშუალებით.
2
ჩვენ განვსაზღვრავთ საქონლის შემოტანის პირობებს საქართველოში.
3
ჩვენ ვაფორმებთ თქვენთან საგარეო ვაჭრობის ხელშეკრულებას საქონლის მიწოდებაზე, ხოლო რეალიზაციის ხელშეკრულებას თქვენს ქართველ მყიდველთან.
4
თქვენ გვიგზავნით ანგარიშ-ფაქტურას გადახდისთვის.
5
ჩვენ ვიღებთ ფულს თქვენი ქართველი მყიდველისგან და ვიხდით თქვენს ინვოისს.
6
თქვენ ახორციელებთ განბაჟებას თქვენს ქვეყანაში და გადასცემს საქონელს ჩვენს კომპანიას მინდობილობით.
7
გარიგება დახურულია თქვენთვის. შემდეგ ჩვენ ვახორციელებთ საქონლის განბაჟებას და გადავცემთ თქვენს მყიდველს.6 გარიგება დახურულია თქვენთვის. შემდეგ ჩვენ ვახორციელებთ საქონლის განბაჟებას და გადავცემთ თქვენს მყიდველს.