• ჩვენი სერვისი
 • ჩვენი უპირატესობები
 • როგორ მუშაობს

ღვინის, ალკოჰოლური სასმელების და კვების პროდუქტების ექსპორტი საქართველოდან

გჭირდებათ საქონლის შემოტანა საქართველოდან?

ამაში დაგეხმარება კომპანია TIFLISGROUP!

რამდენად ხშირად შეგხვდებათ სიტუაცია, როდესაც თქვენთვის საინტერესო საქონლის მწარმოებლები ან მომწოდებლები არ ახორციელებენ ექსპორტს, უარს ამბობენ საქონლის თქვენთან მიწოდებაზე?

გთავაზობენ ბნელ კოლექციურ სქემებს ან ნაღდი ანგარიშსწორებას?

მათ აქვთ ძვირადღირებული პროდუქტები თუ ორმაგი დღგ?

არასანდო ექსპორტის განყოფილება?

Დაივიწყე! იზრუნეთ თქვენს ძირითად ბიზნესზე, ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენზე, ჩვენ ვიზრუნებთ ყველა ექსპორტის პროცესზე.

ჩვენი კომპანია ახორციელებს მიწოდებას დსთ-ს ქვეყნებში, ევროპაში, აზიაში, სამხრეთ და ჩრდილოეთ ამერიკაში, აფრიკაში.

ჩვენ ვართ 50-ზე მეტი ქართული საწარმოს ექსპორტიორები კვების პროდუქტებისა და სასმელების წარმოების სხვადასხვა დარგში.

კომპანია TIFLISGROUP-ში დასაქმებულია კვალიფიციური სპეციალისტები საგარეო ეკონომიკური საქმიანობისა და ლოჯისტიკის სფეროში. ჩვენს მემკვიდრეობაში არის დასრულებული პროექტების დიდი რაოდენობა.

TIFLISGROUP-თან მუშაობის უპირატესობები:

 • ხელსაყრელი ფინანსური პირობები
 • ჩვენ არ გვაქვს ფარული საფასური მომსახურებისთვის
 • გამოთვლები კეთდება მაქსიმალურად გამჭვირვალედ.
 • თქვენთვის საჭირო პროდუქციის მუდმივი შესყიდვების განხორციელება საქართველოში ერთი სანდო კომპანიის მეშვეობით.
 • დროის დაზოგვა მომწოდებლების შერჩევაზე, ლოჯისტიკაზე.
 • შეგიძლიათ დამოუკიდებლად განიხილოთ მწარმოებელთან ან მიმწოდებელთან საქონლის ასორტიმენტი, მათი ხარისხი, ფასები, ასევე თქვენთვის საინტერესო სხვა პუნქტები.
 • მომწოდებლების სანდოობის შემოწმება.
 • თქვენი ინტერესების წარმომადგენლობა საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის, საერთო იურისდიქციის სასამართლოებში.
 • დოკუმენტაციისა და სერტიფიცირების მინიმალური პირობები.
 • საკვებისა და სასმელების მწარმოებლებისა და მომწოდებლების ვრცელი მონაცემთა ბაზა.
 • საგარეო ეკონომიკური საქმიანობისა და ლოჯისტიკის დარგში კვალიფიციური სპეციალისტები.

TIFLISGROUP-ის მონაწილეობით უცხოური კომპანიების ექსპორტის ტრანზაქციის განხორციელების პროცედურა:

1
თქვენ ავსებთ და გამოგვიგზავნით განაცხადს ელექტრონული ფოსტით ან ვებგვერდის საშუალებით.
2
ჩვენ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას მიმწოდებელთან და ვიღებთ ანგარიშ-ფაქტურას გადახდისთვის.
3
ჩვენ ვაფორმებთ თქვენთან საგარეო სავაჭრო ხელშეკრულებას და გავცემთ ანგარიშ-ფაქტურას 0% დღგ-ით.
4
თქვენ გვაწვდით გადახდას მოწოდებულ ინვოისზე.
5
ჩვენ ვაძლევთ მიმწოდებელს გადახდას, რომელიც მოიცავს დღგ-ს 20%.
6
მიმწოდებელი გვაწვდის მოთხოვნილ საქონელს.
7
ჩვენ ვამზადებთ ყველა საჭირო საბაჟო დოკუმენტს, სერთიფიკატს და ვაგზავნით საქონელს თქვენს მოთხოვნილ დანიშნულების ადგილზე.