კატალოგი

ფიროსმანი

Tiflis

წითელი მშრალი ღვინო

რქაწითელი

Tiflis

თეთრი მშრალი ღვინო

ოჯალეში

Tiflis

წითელი ნახევრადტკბილი ღვინო

საფერავი

Tiflis

წითელი მშრალი ღვინო

წინანდალი

Tiflis

თეთრი მშრალი ღვინო

ტვიში

Tiflis

თეთრი ნახევრადტკბილი ღვინო

სოვინიონ ბლანკ

Montcornet

თეთრი მშრალი ღვინო

შარდონე

Montcornet

თეთრი მშრალი ღვინო

Viognier

Montcornet

თეთრი მშრალი ღვინო

როზე

Montcornet

როზე მშრალი ღვინო

კაბერნე სოვინიონი

Montcornet

წითელი მშრალი ღვინო

მერლო

Montcornet

წითელი მშრალი ღვინო

პინო ნუარი

Montcornet

წითელი მშრალი ღვინო

საირა

Montcornet

წითელი მშრალი ღვინო