კატალოგი

კაბერნე ფრენკ როზი

Deravignan

როზე მშრალი ღვინო

როზე

Montcornet

როზე მშრალი ღვინო

როზე

Montserrat

ვარდის მშრალი ღვინო

საფერავი

Tiflis

ნახევრად მშრალი ვარდისფერი ღვინო

ფიროსმანი

Tiflis

ნახევრად მშრალი ვარდისფერი ღვინო

ალაზნისის ველი

Tiflis

ნახევრად ტკბილი ვარდის ღვინო